Natisni

Naloga

Ugotavljanje nedoslednosti med izkazanimi prihodki in premoženjskim stanjem posameznikov z obdavčitvijo kršiteljev, kar bi imelo tako davčni kot psihološki pozitiven učinek.

Opis naloge

V številnih družbah in skozi sivo ekonomijo se posamezniki izogibajo davčnim bremenom (predvsem na plače) tudi s potezami, ki mejijo na gospodarski kriminal. Predlagamo učinkovito ugotavljanje nedoslednosti pri izkazanih prihodkih in bistveno večjim premoženjskim stanjem posameznikov. Z obdavčitvijo kršiteljev bi se polnil proračun, spodbujalo spoštovanje davčnih pravil in enakomerno razdelilo davčno breme med aktivno prebivalstvo, kar bi imelo tudi psihološko pozitiven učinek za državljane.

Ukrep / Ugotavljanje nedoslednosti med izkazanimi prihodki in premoženjskim stanjem posameznikov z obdavčitvijo kršiteljev, kar bi imelo tako davčni kot psihološki pozitiven učinek.

Učinki naloge / pričakovani rezultati

Stališče MF: Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku, s katerim se med drugim predlaga tudi sprememba 68. člena Zakona o davčnem postopku, ki se nanaša na odmero davka v posebnih primerih, je v palamentarni proceduri. Postopki ugotavljanja razkoraka med izkazanimi prihodki in premoženjskim stanjem in obdavčitev se izvajajo od leta 2008, je učinkovit ukrep pri odkrivanju davčnih utaj. Izoblikovana je tudi sodna praksa na tem področju in do sedaj je potrdila vse odločitve davčnega organa.

Zgodovina statusov

26.02.2015 R
30.05.2014 DR
24.04.2014 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Ugotavljanje nedoslednosti med izkazanimi prihodki in premoženjskim stanjem posameznikov z obdavčitvijo kršiteljev, kar bi imelo tako davčni kot psihološki pozitiven učinek.
Odgovorni resor Ministrstvo za finance
Rok za realizacijo 31.12.2014
Tip naloge
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MF  26.02.2015  Realizirano s spremembo ZDavP-2G, in sicer s spremembo 68. člena in novo določbo 68.a člena. 
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MF  30.05.2014  V postopkih nadzora, v primeru ugotovitve precejšnega razpolaganja s premoženjem, uvedenih po 1. 1. 2014, se upoštevajo nove določbe Zakona o davčnem postopku. V obdobju od 1. 1. 2014 do 30. 04. 2014 je bilo opravljenih 29 postopkov pridobivanj podatkov, 2 davčni preiskave ter zaključenih 15 davčnih inšpekcijskih nadzorov. Dodatno so bile obračunane davčne obveznosti v znesku 2,7 mio evrov in ugotovljenih za 15,1 mio evrov posrednih davčnih učinkov v finančnih preiskavah po določbah Zakonu o zasegu premoženja nezakonitega izvora.  
Delno realizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  Stališče MF: V Uradnem listu RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2G). Sprejetje novele Zakona o davčnem postopku je narekovala potreba po spremembi nekaterih rešitev, in sicer na podlagi spoznanj izvajanja sedanjega sistema in zasleduje učinkovitost davčnega organa. Z zasledovanjem tega cilja se predlaga dopolnitev ureditve, ki ureja odmero davka v posebnih primerih, spremembe določb o davčnem nadzoru in davčni izvršbi. V primeru odmere davka davka v posebnih primerih, t.j. v primeru ugotovitve precejšnega razpolaganja s premoženjem, gre za specifičen davčni nadzor. Ugotovljeni prirasti premoženja, ki jih davčni zavezanci ne uspejo pojasniti, namreč po vsej verjetnosti izhajajo iz različnih virov, kot so prikrita izplačila dobičkov, izčrpavanja družb preko transfernih cen storitev in blaga, nakazil na off shore območja, navideznih poslov, v tujini prikritih dobičkov iz kapitala, korupcijskih dejanj, davčnih vrtiljakov, sive ekonomije ipd. V letu 2013 so bile v 57 nadzorih dodatno so bile obračunane davčne obveznosti v višini 10,5 milijona evrov.