Natisni

Naloga

Usposabljanje in izobraževanje za hitrejšo prilagoditev brezposelnih na trg dela

Opis naloge

Ključen izziv na trgu dela predstavlja povečanje delovne aktivnosti ranljivih skupin, predvsem starejših, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih, kar zahteva celovit pristop in prilagoditev ukrepov posameznim ciljnim skupinam. Tudi v prihodnje bo zavod izvajal programe neformalnega izobraževanja in usposabljanja (različnih delavnic, tečajev, ipd.), ki povezujejo teoretični del izobraževanja s prakso. Programi se bodo oblikovali na podlagi konkretne opredelitve znanj, veščin in kompetenc, ki jih delodajalci pričakujejo od kandidatov za zasedbo prostih delovnih mest. Kreiranje programov bo tudi v prihodnje potekalo v sodelovanju izvajalec, delodajalec in zavod. Preden zavod razpiše program, pridobi tudi mnenje regijskih Obrtnih zbornic ali Gospodarske zbornice o primernosti vsebine in obsega ter perspektivnosti programa glede na potrebe delodajalcev. V 2018 so se pričeli izvajati Praktični programi za spodbujanje zaposlovanja (MIC), v katerih lahko brezposelne osebe pridobijo konkretna znanja, veščine in nespretnosti, s poudarkom na praktičnem usposabljanju pri delodajalcih.

Ukrep / Aktivna politika zaposlovanja - Usposabljanje in izobraževanje

Zgodovina statusov

30.04.2019 R

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Usposabljanje in izobraževanje za hitrejšo prilagoditev brezposelnih na trg dela
Odgovorni resor Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Rok za realizacijo 01.05.2019
Tip naloge Spremenjen način dela
Vpliv na subjekte Na državljane
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 02.01.2019 - 01.01.2020  Admin  30.04.2019  Ukrepi za hitrejšo prilagoditev brezposelnih za trg dela se izvajajo stalno, tudi v sodelovanju z delodajalci. Učinkovitost neformalnih izobraževanj (kot tudi napotitve v programe) na zavodu merijo zlasti z izhodi udeležencev v zaposlitev med ali po zaključku izobraževanja, posredno pa tudi s preverjanjem zadovoljstva strank – vključenih oseb kot tudi zadovoljstva delodajalcev s storitvami posredovanja usposobljenih kandidatov na prosta delovna mesta. Kritje potreb delodajalcev iz vseh razpoložljivih virov (brezposelne osebe, iskalci zaposlitve, usposabljanje brezposelnih oseb za potrebe delodajalcev, zaposlovanje tujcev, …) je ena izmed prednostnih nalog ZRSZ v letu 2019.