Natisni

Naloga

Podaljšanje delovne aktivnosti upokojencev

Opis naloge

Z namenom podaljševanja delovne aktivnosti in boljših možnosti koriščenja kadrovskih resursov bomo upokojencem po izpolnitvi pogojev starosti in pokojninske dobe za starostno pokojnino (ob upoštevanju ustreznih varovalk) omogočili prejemanje dela oziroma po določenem času celotne pokojnine ob pogoju plačevanja vseh prispevkov za socialna zavarovanja.

Ukrep / Ureditev sočasnega prejemanja pokojnine in opravljanja delo oziroma dejavnosti za upokojencev

Zgodovina statusov

13.02.2020 R
23.10.2019 DR
29.04.2019 N

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Podaljšanje delovne aktivnosti upokojencev
Odgovorni resor Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Rok za realizacijo 31.12.2020
Tip naloge Poenostavitev predpisa
Vpliv na subjekte Na poslovne subjekte, Na državljane
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2019 - 31.12.2019  MDDSZ  13.02.2020  S 1.1.2020 je pričela veljati novela Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2G), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 29. novembra 2019. Cilj sprejetih sprememb je, da se s spodbudami za ostajanje v zavarovanju ter zagotavljanjem sočasnega prejemanja dela pokojnine in opravljanja dela upokojencev podaljša delovna aktivnost. Sočasno prejemanje pokojnine in opravljanje dela upokojencev je bilo nadgradnja sedanjega sistema izplačevanja 20% dela pokojnine na 40% starostne pokojnine za prva tri leta nadaljnje oziroma ponovne vključenosti v obvezno zavarovanje za polni delovni oziroma zavarovalni čas, po poteku 3-letnega obdobja pa prejemanje 20% starostne pokojnine.  
Delno realizirano 01.01.2019 - 31.12.2019  Admin  23.10.2019  Vlada Republike Slovenije je po opravljeni javni razpravi, ki je potekala v obdobju od 16. 7. 2019 do 2. 9. 2019, dne 3. 10. 2019 s sklepom določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in ga predložila v obravnavo Državnemu zboru. Določbe predloga zakona so bile pripravljene ob soglasju članov Pogajalske skupine za pripravo sprememb in dopolnitev ZPIZ-2 ter v okviru sočasnega prejemanja pokojnine in opravljanja dela upokojencev predvidevajo povišanje izplačila dela pokojnine iz sedanjih 20 % starostne pokojnine na 40 % starostne pokojnine za vse zavarovance, ki kljub izpolnjevanju pogojev za starostno pokojnino ostanejo še naprej vključeni v obvezno zavarovanje za polni delovni oziroma zavarovalni čas. Izplačilo 40 % starostne pokojnine, do katere bi bili upravičeni na dan uveljavitve izplačila, bodo lahko zavarovanci prejemali nadaljnja tri leta vključenosti v zavarovanje, prav tako pa bodo do izplačila v tej višini upravičeni tudi uživalci starostne pokojnine, ki se bodo reaktivirali za polni delovni oziroma zavarovalni čas. Po preteku 3-letnega obdobja bo zavarovanec upravičen do izplačila 20 % starostne pokojnine pod pogojem vključenosti v obvezno zavarovanje za polni delovni oziroma zavarovalni čas. Določene so tudi spremembe pri izplačilu delne pokojnine, saj bodo uživalci delne pokojnine, ki so vključeni v zavarovanje vsaj 4 ure dnevno oziroma 20 ur tedensko, poleg delne pokojnine prejemali še sorazmerni del zneska, ki bi se lahko izplačeval posamezniku, ki izpolnjuje pogoje za starostno upokojitev in je še nadalje vključen v obvezno zavarovanje za polni delovni oziroma zavarovalni čas. Izplačilo dela starostne pokojnine po izpolniti pogojev za priznanje pravice do starostne pokojnine je urejeno na enak način za vse kategorije zavarovancev, ki so v enakem položaju, zato taka ureditev ne bo vzpostavljala neenakosti med njimi. Uveljavitev Zakona o spremembah in dopolnitvah ZPIZ-2 je predvideva s 1. 1. 2020.  
Nerealizirano 01.01.2019 - 31.12.2019  Admin  29.04.2019  Ni sprememb.