Natisni

Ukrep

Sprejem oz. spremembe Zakona o javnih uslužbencih

Naloge

Strategija razvoja javne uprave 2020

2. Učinkovita uporaba virov
2.1. Izboljšanje upravljanja človeških virov

Dodatno pojasnilo / opombe
27
Kazalnik: Število izvedenih sprememb (spremembe, izboljšave in poenostavitve) na področju uslužbenskega sistema
Izhodiščne vrednosti za l. 2014: /
Ciljne vrednosti za l. 2020: Najmanj 5
Finančni viri: /

Kazalnik: Število utemeljenih pritožb, prijav in vlog javnih uslužbencev v inšpekcijskih postopkih
Izhodiščne vrednosti za l. 2014: 63,6 % (delež zadev, v katerih so bile ugotovljene nepravilnosti)
Ciljne vrednosti za l. 2020: Za 10 % manj
Finančni viri: /

Zgodovina statusov

20.02.2018 DR
09.03.2017 DR
02.06.2016 DR
10.02.2016 DR
28.12.2015 N

Podatki o ukrepu

Trenutni status DR
Kategorija Ostalo
Odgovorni resor MJU
Področja svetovne banke
Rok za realizacijo 31.12.2017
Zadnja sprememba 20.02.2018