Natisni

Ukrep

Boljša uprava: Izvajanje projekta STOP Birokraciji

Naloge

Strategija razvoja javne uprave 2020

3. Izboljšanje zakonodajnega okolja
3.1. Izboljšanje zakonodajnega okolja

Dodatno pojasnilo / opombe
62c
Kazalnik: število veljavnih predpisov
Izhodiščne vrednosti za l. 2014: 18.000
Ciljne vrednosti za l. 2020: - 10 %
Finančni viri: Sredstva ESS, integralna sredstva (96.000 EUR)

Aktivnosti do konca leta 2017: v Enotno zbirko ukrepov dodan nov modul za pregled nad javnofinančnimi prihranki občin, izvedba OECD študije na področju regulatorne politike, definiranje prioritetnih področij za uvedbo »fitness check« v RS, vpeljava koncepta s ciljem zniževanja števila predpisov).

Zgodovina statusov

30.01.2024 R
26.01.2023 DR
18.02.2022 DR
12.02.2019 DR
20.02.2018 DR
26.01.2017 DR
02.06.2016 DR
28.12.2015 DR

Podatki o ukrepu

Trenutni status R
Kategorija Odprava administrativnih ovir
Odgovorni resor MJU
Področja svetovne banke Goods market efficiency
Vpliv na subjekte Na poslovne subjekte, Na državljane, Na javni sektor
Rok za realizacijo 31.12.2023
Zadnja sprememba 30.01.2024
Viri Zaporedna številka v dokumentu
Akt za mala podjetja/Načela SBA Spodbujanje podjetništva / Entrepreneurship, Odgovorna administracija / Responsive administration
DigitAgenda 2016 9.7 Digitalna regulativa = debirokratizacija