Natisni

Ukrep

Boljša uprava Izvajanje projekta STOP birokraciji

Naloge

Strategija razvoja javne uprave 2020

3. Izboljšanje zakonodajnega okolja
3.1. Izboljšanje zakonodajnega okolja

Dodatno pojasnilo / opombe
62c
Kazalnik: število veljavnih predpisov
Izhodiščne vrednosti za l. 2014: 18.000
Ciljne vrednosti za l. 2020: - 10 %
Finančni viri: Sredstva ESS, integralna sredstva (96.000 EUR)

Aktivnosti do konca leta 2017: v Enotno zbirko ukrepov dodan nov modul za pregled nad javnofinančnimi prihranki občin, izvedba OECD študije na področju regulatorne politike, definiranje prioritetnih področij za uvedbo »fitness check« v RS, vpeljava koncepta s ciljem zniževanja števila predpisov).

Zgodovina statusov

22.04.2020 DR
12.02.2019 DR
20.02.2018 DR
26.01.2017 DR
02.06.2016 DR
28.12.2015 DR

Podatki o ukrepu

Trenutni status DR
Kategorija Odprava administrativnih ovir
Odgovorni resor MJU
Področja svetovne banke Goods market efficiency
Rok za realizacijo 31.12.2022
Zadnja sprememba 22.04.2020
Viri Zaporedna številka v dokumentu
Akt za mala podjetja/Načela SBA Spodbujanje podjetništva / Entrepreneurship, Odgovorna administracija / Responsive administration
DigitAgenda 2016 9.7 Digitalna regulativa = debirokratizacija