Natisni
Viri Zaporedna številka v dokumentu
Zahteve slovenske obrti in podjetništva 73
Akt za mala podjetja/Načela SBA Spodbujanje podjetništva / Entrepreneurship