Natisni

Ukrep

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu

Opis ukrepa

Sprememba načina ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za opravljanje knjižnične dejavnosti kot javne službe in sprememba na področju usposabljanja za bibliotekarski izpit.

Stališče organa / Opombe

Objava 4.12.2015 in velja od 19.12.2015, peti odstavek 56. člena zakona pa se začne uporabljati 1. januarja 2018.

Zgodovina statusov

22.01.2016 R

Podatki o ukrepu

Trenutni status R
Naziv ukrepa Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu
Prioriteta 2015 in 2016
Uveljavitev 04.12.2015
Tip ukrepa Državni
Odgovorni organ Ministrstvo za kulturo
Predlagatelj Ministrstvo za kulturo
Postopek sprejemanja Parlamentarni postopek
Predpis, ki se spreminja

Zakon o knjižničarstvu

Ocenjeni prihranki na letni ravni za državo 0,00 EUR
Ocenjeni prihranki na letni ravni za občine 51.000,00 EUR
Ocena povečanih prihodkov občin EUR
Odločevalec Državni zbor
Stališče resorja / Opombe Objava 4.12.2015 in velja od 19.12.2015, peti odstavek 56. člena zakona pa se začne uporabljati 1. januarja 2018.
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano od 01.01.2015 do 31.12.2015  Admin  22.01.2016  Datum objave 04.12.2015 (Uradni list RS, št. 92/15). Datum začetka veljavnosti od 19.12.2015. Peti odstavek 56. člena zakona pa se začne uporabljati 1. januarja 2018.