Natisni

Ukrep

Zakon o stvarnem premoženju države in občin

Opis ukrepa

Brezplačni prenos nepremičnin med državo in občino

Stališče organa / Opombe

Osnutek novega zakona je v pripravi

Zgodovina statusov

22.02.2019 R
12.02.2018 DR
19.05.2016 DR
04.05.2017 N
22.01.2016 DR

Podatki o ukrepu

Trenutni status R
Naziv ukrepa Zakon o stvarnem premoženju države in občin
Prioriteta 2015 in 2016
Uveljavitev 31.12.2016
Tip ukrepa Državni
Odgovorni organ Ministrstvo za javno upravo
Predlagatelj Ministrstvo za javno upravo
Postopek sprejemanja Parlamentarni postopek
Predpis, ki se spreminja

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Ocenjeni prihranki na letni ravni za državo 0,00 EUR
Ocenjeni prihranki na letni ravni za občine 0,00 EUR
Ocena povečanih prihodkov občin EUR
Odločevalec Državni zbor
Stališče resorja / Opombe Osnutek novega zakona je v pripravi
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano od 01.01.2018 do 31.12.2018  Admin  22.02.2019  Državni zbor je na seji 27. 11. 2018 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1A), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 79/18 z dne 7. 12. 2018. 
Delno realizirano od 01.01.2017 do 31.12.2017  Admin  12.02.2018  Predlog bo obravnavan na 38. seji Državnega zbora v ponedeljek, 12. 2. 2018 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o stvarnem premoženju države in občin. 
Delno realizirano od 01.02.2016 do 30.04.2016  MJU  19.05.2016  Besedilo osnutka novega zakona je pripravljeno in je v fazi internega usklajevanja znotraj ministrstva: Določena posvetovanja so potekala tudi že v fazi priprve besedila osnutka in sicer z Informacijskim pooblaščencem glede povezovanja evidenc, MF in Evropsko komisijo glede vprašanj državnih pomoči, MDDSZ, MZ, MIZŠ -glede problematike javnih zavodov, ter MOP glede pravice graditi. V mesecu juniju 2016 je predvideno usklajevanje tudi s predstavniki organizacij samoupravnih lokalnih skupnosti, obravnava na vladi pa je predvidena jeseni 2016.  
Nerealizirano od 01.01.2016 do 31.01.2016  MJU  04.05.2017  Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti je v pripravi na Ministrstvu za javno upravo. Skladno s časovnico, ki je uvrščena v bazen predpisov v pripravi na MJU je uveljavitev zakona predvidena v mesecu maju 2017. 
Delno realizirano od 01.01.2015 do 31.12.2015  Admin  22.01.2016  Osnutek novega zakona je v pripravi.