Natisni

Ukrep

Pravilnik o spremembi Pravilnika o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev

Opis ukrepa

Zdravniški pregledi, opravljeni pri delodajalcu, bodo veljali tudi za gasilce, če gre za enake zahteve.

Stališče organa / Opombe

Strokovna priprava gradiva

Zgodovina statusov

22.02.2019 R
19.05.2016 N
24.02.2016 N
29.01.2016 R

Podatki o ukrepu

Trenutni status R
Naziv ukrepa Pravilnik o spremembi Pravilnika o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev
Prioriteta 2015 in 2016
Uveljavitev 31.03.2016
Tip ukrepa Državni
Odgovorni organ Ministrstvo za zdravje
Predlagatelj Ministrstvo za zdravje
Postopek sprejemanja Ministrstvo za zdravje
Predpis, ki se spreminja

Pravilnika o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev

Ocenjeni prihranki na letni ravni za državo 0,00 EUR
Ocenjeni prihranki na letni ravni za občine 480.000,00 EUR
Ocena povečanih prihodkov občin EUR
Odločevalec Ministrstvo za zdravje
Stališče resorja / Opombe Strokovna priprava gradiva
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano od 01.01.2018 do 31.12.2018  Admin  22.02.2019  Pravilnik je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije 19/2018. 
Nerealizirano od 01.02.2016 do 30.04.2016  MZ  19.05.2016  Osnutek pravilnika se pripravlja. 
Nerealizirano od 01.01.2016 do 31.01.2016  MZ  24.02.2016  Iskanje rešitev poteka, po primerjavi ureditve z drugimi državami EU pa se je ugotovilo, da je trenutna ureditev primerljiva z ureditvani v drugih državah EU. 
Realizirano od 01.01.2017 do 31.12.2017  Admin  29.01.2016  Strokovna priprava gradiva je izvedena.