Natisni

Naloga

Obrtne dejavnosti – sprejem Obrtnega zakona in Uredbe o obrtnih dejavnostih

Ukrep / Prenova regulacij poklicev in dejavnosti

Zgodovina statusov

15.09.2015 R
26.05.2015 DR
20.02.2015 N
29.05.2014 DR
23.04.2014 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Obrtne dejavnosti – sprejem Obrtnega zakona in Uredbe o obrtnih dejavnostih
Odgovorni resor Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Rok za realizacijo 31.12.2015
Tip naloge
Načelo SBA III
Strategija razvoja javne uprave 2020 3.: Izboljšanje zakonodajnega okolja
3.1.: Izboljšanje zakonodajnega okolja
3.1.1.: Izboljšanje poslovnega okolja
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  Admin  15.09.2015  Sprejeta je bila novela obrtnega zakona in nova uredba o obrtnih dejavnostih, ki določa vstopne regulacije za seznam obrtnih dejavnosti. Število vstopnih regulacij se je zmanjšalo iz 64 na 25. Pomemben premik je bil izveden tudi v smeri zmanjšanja formalnih pogojev (šolska izobrazba) na več segmentih. Po novem, se za polovico reguliranih obrtnih dejavnosti upošteva tudi možnost vstopa na trg na podlagi pridobljenih znanj in izkušenj v okviru programa nacionalnih poklicnih kvalifikacij. 
Delno realizirano 01.02.2015 - 30.04.2015  MGTŠ  26.05.2015  Aktivnosti se nadaljujejo v skladu s predhodnim poročanjem. Deregulacija izobrazbe trgovca in trgovskega poslovodje je v obravnavi v Državnem zboru (spremembe Zakona o trgovini). 
Nerealizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MGTŠ  20.02.2015  Vlada Republike Slovenije je projekt prenove reguliranih poklicev in dejavnosti vključila med ključne projekte vladne projektne pisarne kot deseti ključni strateški in medresorski projekt. Nosilna ministrstva projekta so MJU, MDDSZ in MGRT, s tem da MGRT vodi projekt (poroča Vladni projektni pisarni), posamezna resorna ministrstva pa bodo odgovorna za realizacijo ciljev in ukrepov oz. izvedbo zakonskih sprememb. Vlada RS je dne 5. 3. 2015 določila nove roke 1. paketa ukrepov prenove zakonodaje reguliranih dejavnosti in poklicev, in sicer na področjih turizma, trgovine, pokopališko-pogrebne dejavnosti, gradbeništva, detektivske dejavnosti, dejavnosti šol vožnje, odvetništva, veterinarstva ter sociale do 31. 12. 2015, za geodetske dejavnosti in dejavnosti nepremičninskega posredovanja pa do 31. 12. 2016 ter narožila resornim ministrstvom z navedenih področji, da o realizaciji ukrepov poročajo MGRT v rokih, ki jih določi vladna projektna pisarna. Ministrstvo za javno upravo intenzivno nadaljuje z izvedbo popisov reguliranih dejavnosti in poklicev, ki se bodo zaključili v drugi polovici leta 2015. 
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MNZ  29.05.2014  Medresorska delovna skupina za prenovo regulacije dejavnosti, storitev in poklicev je bila ukinjena. Vlada RS je zadolžila MGRT, da pripravi do 30.6.2014 popise regulacij ter v nadaljevanju v roku treh mesecev pripravi predloge paketnih sprememb reguliranih dejavnosti, storitev in poklicev. MNZ bo okvirno do 30.5.2014 objavilo javni razpis za izbor izvajalcev za popis sklopov 4, 5 in 6. 
Delno realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  Admin  23.04.2014  Izvedeni so bili popisi zakonodaje reguliranih dejavnosti in poklicev iz prvih treh sklopov ter informacije objavljene na portalu EUGOV. Hkrati se je v zaključku leta 2013 pripravil javni razpis za izvedbo popisev sklopov od 4 do 6, ki se bo predvidoma zaključil do konca leta 2014. Na prenovi reguliranih dejavnosti in poklicev je iz prvega sklopa realizirano in prenovljeno področje obrti. Realizacijo za področje turizma in gradbeništva je Vlada RS prestavila zaradi objektivnih okoliščin do prve