Natisni

Naloga

Celovitost in preglednost informacij, vezanih na SVK

Ukrep / Celovitost in preglednost informacij, vezanih na SVK

Zgodovina statusov

22.04.2020 R
12.02.2019 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Celovitost in preglednost informacij, vezanih na SVK
Odgovorni resor Ministrstvo za javno upravo
Rok za realizacijo 31.12.2019
Vpliv na subjekte Na poslovne subjekte, Na državljane, Na javni sektor
Strategija razvoja javne uprave 2020 5.: Sistem vodenja kakovosti v javni upravi
5.2.: Krepitev razvoja sistema vodenja kakovosti na podlagi modela CAF in izmenjava dobrih praks na vseh ravneh javne uprave
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2019 - 31.12.2019  Admin  22.04.2020  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2019: Idejno zasnovo portala eKakovost smo implementirali v okviru vzpostavitve enotnega spletnega portala GOV.SI. Prav tako smo vzpostavili bazo podatkov s seznami vseh uporabnikov modela CAF in CAF EPI in zunanjih ocenjevalcev CAF EPI, predstavnikov vodstva za kakovost pri sodelujočih organih, udeležencev usposabljanj, prijaviteljev pilotnih projektov za zunanjo presojo CAF EPI in udeležencev konferenc kakovosti. Baza prejemnikov priznanj CAF je javno objavljena, prav tako smo v okviru enotnega vladnega portala GOV.SI objavili vse relevantne informacije v zvezi s potekom projekta in na kakovost vezanih dogodkov, vsebina se redno osvežuje. Ukrep je realiziran.  
Delno realizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  Admin  12.02.2019  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: Oblikovali smo idejno zasnovo portala eKakovost, definirali vsebinske sklope in ciljne skupine uporabnikov portala. Prav tako smo vzpostavili bazo podatkov s seznami vseh 76 uporabnikov modela CAF, 39 zunanjih ocenjevalcev CAF EPI, predstavnikov vodstva za kakovost pri sodelujočih organih, udeležencev usposabljanj, prijaviteljev pilotnih projektov za zunanjo presojo CAF EPI in udeležencev konferenc kakovosti.