Natisni

Naloga

Razširiti nabor del v okviru osebnega dopolnilnega dela in poenostavitev priglasitve ODD.

Opis naloge

Proučitev Pravilnika o delih, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo, ter o postopku priglasitve teh del. V okviru tega morebitna dopolnitev seznama del, ki štejejo kot osebno dopolnilno delo, ter vzpostavitev vavčerskega sistema.

Ukrep / Razširiti nabor del v okviru osebnega dopolnilnega dela in poenostavitev priglasitve ODD.

Zgodovina statusov

24.02.2015 R
29.05.2014 DR
24.04.2014 N

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Razširiti nabor del v okviru osebnega dopolnilnega dela in poenostavitev priglasitve ODD.
Odgovorni resor Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Rok za realizacijo 31.12.2014
Tip naloge
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MDDSZ  24.02.2015  Državni zbor RS je 23. 4. 2014 sprejel nov Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1). Zakon se je začel uporabljati 18. 8. 2014, razen določil, ki se nanašajo na novo ureditev osebnega dopolnilnega dela (ODD). Ta se uporabljajo od 1. 1. 2015 dalje. Med novostmi na tem področju je tudi uvedba vrednotnic za opravljanje ODD. Sam zakon ne določa natančno vseh možnih oblik (vrst) ODD, pač pa vrste ODD našteva povečini primeroma. Zakon poleg tega določa pogoje, pod katerimi se lahko opravlja ODD, ter določa osnove postopka priglasitve ODD. Ob ZPDZC-1 ureditev ODD podrobneje določa še Pravilnik o osebnem dopolnilnem delu, ki je bil sprejet 19. 12. 2014 v veljavo pa je stopil 1. 1. 2015. Priloga 1 Pravilnika o osebnem dopolnilnem delu je Seznam del, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo. 
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MDDSZ  29.05.2014  Podzakonski predpis, v katerem se bo urejalo osebno dopolnilno delo, je v pripravi.  
Nerealizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  Po uveljavitvi novega zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, ki je podlaga za sprejem podzakonskih predpisov, v katerih se bo urejalo osebno dopolnilno delo, se bodo začeli pripravljati ti podzakonski predpisi.