Natisni

Naloga

Priprava javnega naročila za projekt kompetenčni model, izbor zunanjega izvajalca in podpis pogodbe

Ukrep / Priprava javnega naročila za projekt kompetenčni model, izbor zunanjega izvajalca in podpis pogodbe

Zgodovina statusov

12.02.2019 R
10.02.2016 N
28.12.2015 N

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Priprava javnega naročila za projekt kompetenčni model, izbor zunanjega izvajalca in podpis pogodbe
Odgovorni resor Ministrstvo za javno upravo
Rok za realizacijo 31.12.2016
Strategija razvoja javne uprave 2020 2.: Učinkovita uporaba virov
2.1.: Izboljšanje upravljanja človeških virov
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  Admin  12.02.2019  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: Konec leta 2018 je bila zaključena prva faza projekta »Vzpostavitev kompetenčnega modela«, v okviru katerega so določene temeljne kompetence, ki veljajo za vse zaposlene v organih državne uprave, in vodstvene kompetence za tri ravni vodenja: prvo raven predstavljajo mandatni vodje (generalni direktor direktorata, generalni sekretar ministrstva, predstojnik organa v sestavi ministrstva, predstojnik vladne službe, načelnik upravne enote), v drugo raven sodijo vodje notranjih organizacijskih enot, uvrščenih pod prvo raven (na primer sektor, služba), tretjo ali nižjo raven pa predstavljajo vodje na primer oddelkov in referatov. Podatki za določitev kompetenc so bili pridobljeni z različnimi metodološkimi pristopi, in sicer: interaktivne delavnice, fokusne skupine, posveti, intervjuji, spletne ankete ter analiza virov. Aktivnosti so potekale v sodelovanju z medresorsko delovno skupino, organi državne uprave, njihovimi predstavniki, kadrovskimi službami, vodji notranjih organizacijskih enot v posameznih organih državne uprave ter uspešnimi zaposlenimi na posameznih strokovnih področjih. Izdelani so Dokument o metodologiji za določitev in presojanje temeljnih in vodstvenih kompetenc, Priročnik za uporabo kompetenčnega modela (temeljne in vodstvene kompetence) ter Katalog temeljnih in vodstvenih kompetenc. Do konca leta 2018 so bila tudi organizirana in izvedena usposabljanja za vodje na prvi ravni vodenja, na katerih so le-ti pridobili veščine presoje temeljnih in vodstvenih kompetenc ter podajanja povratnih informacij.  
Nerealizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  Admin  10.02.2016  Do tega trenutka ni bilo izvedenih nobenih aktivnosti v fazi realizacije. 
Nerealizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  Admin  28.12.2015