Natisni

Naloga

Večja informatizacija postopkov oddaje javnih naročil

Ukrep / Večja informatizacija postopkov oddaje javnih naročil

Zgodovina statusov

30.07.2021 DR
22.04.2020 DR
12.02.2019 DR
20.02.2018 DR
13.03.2017 DR
02.06.2016 DR
10.02.2016 DR
28.12.2015 N

Podatki o nalogi

Trenutni status DR
Realizacija zamuja 1000 dni
Naziv podcilja Večja informatizacija postopkov oddaje javnih naročil
Odgovorni resor Ministrstvo za javno upravo
Rok za realizacijo 31.12.2020
Vpliv na subjekte Na poslovne subjekte, Na javni sektor
Strategija razvoja javne uprave 2020 2.: Učinkovita uporaba virov
2.2.: Javno naročanje
2.2.1.: E-javno naročanje
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Delno realizirano 01.01.2020 - 31.12.2020  Admin  30.07.2021  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2020: Ciljna vrednost kazalnika ni bila dosežena, saj se je med izvajanjem projekta izkazalo, da je pomembnejši prehod vseh uporabnikov informacijskega sistema na verzijo, ki ne vsebuje funkcionalnosti izvajanja internih postopkov (predlog, sklep razpisna dokumentacija). To je imelo za posledico spremembo že planiranih aktivnosti in nadgradenj sistema tako, da sistem omogoča izvajanje postopkov po dveh ločenih procesih, odvisno od verzije sistema, ki ga bo uporabljal naročnik, kar je podaljšalo rok uvajanja celovitega sistema v produkcijsko okolje in širitev uporabe na širši krog naročnikov. Širitev uporabe se bo začela izvajati v drugi polovici leta 2021.  
Delno realizirano 01.01.2019 - 31.12.2019  Admin  22.04.2020  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2019: Tehnološka prenova sistema je bila zaključena, v letu 2020 pa se bodo izvedle še posamezne dograditve na podlagi ugotovitev izvedenih testiranj sistema. Funkcionalnosti sistema e-JN za izvajanje internih postopkov uporabljajo trije organi. Širitev uporabe je predvidena v drugi polovici leta 2020.  
Delno realizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  Admin  12.02.2019  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: Funkcionalnosti sistema e-JN za izvajanje internih postopkov uporabljajo trije organi. Širitev uporabe je predvidena v drugi polovici leta 2019, ko bo zaključena tehnološka prenova sistema, predvsem pa v letu 2020.  
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  20.02.2018  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31.12.2017: Modul eNabave je v uporabi pri treh organih (v letu 2017 izvedenih 1.145 postopkov, od tega 1.100 evidenčnih). Modul eDražbe v letu 2017: registrirani uporabniki 45 javnih naročnikov, objavljena 101 dražba (izvedenih 79). Modul eDosje v letu 2017: registrirani uporabniki 730 javnih naročnikov, izvedenih več kot 110.000 poizvedb. Modul eKatalog v letu 2017: registrirani uporabniki 583 javnih naročnikov, izvedena naročila v vrednosti 7,3 mio EUR.  
Delno realizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  Admin  13.03.2017  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31.12.2016: Modul e-Nabave je v uporabi pri dveh organih. Uporaba modula e-Dražbe: 198 dražb, 17 javnih naročnikov, 84 postopkov, ocenjena vrednost pogodb: 30 mio €; prihranek v višini 17,37% (7 mio €). Modul e-Dražbe uporablja 16 organov državne uprave.  
Delno realizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  Admin  02.06.2016  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Delno realizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  Admin  10.02.2016  Realizacija izvedena v obsegu 60 %. 
Nerealizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  Admin  28.12.2015