Natisni

Naloga

Elektronske storitve za državljane (e-uprava3): nadgradnja orodij informacijske tehnologije in e-storitev kanalov za ponujanje storitev javne uprave končnim uporabnikom v smislu bolj celovitega pokrivanja potreb uporabnikov po konceptu življenjskih dogodkov ("vse na enem mestu" oz. one-stop-shop), omogočena uporaba tudi za tujce.

Ukrep / Elektronske storitve za državljane (e-uprava3): nadgradnja orodij informacijske tehnologije in e-storitev kanalov za ponujanje storitev javne uprave končnim uporabnikom v smislu bolj celovitega pokrivanja potreb uporabnikov po konceptu življenjskih dogodkov ("vse na enem mestu" oz. one-stop-shop), omogočena uporaba tudi za tujce.

Zgodovina statusov

26.01.2023 DR
19.02.2022 DR
31.07.2021 DR
23.04.2020 DR
13.02.2019 DR
13.02.2016 N
29.12.2015 N

Podatki o nalogi

Trenutni status DR
Naziv podcilja Elektronske storitve za državljane (e-uprava3): nadgradnja orodij informacijske tehnologije in e-storitev kanalov za ponujanje storitev javne uprave končnim uporabnikom v smislu bolj celovitega pokrivanja potreb uporabnikov po konceptu življenjskih dogodkov ("vse na enem mestu" oz. one-stop-shop), omogočena uporaba tudi za tujce.
Odgovorni resor Ministrstvo za javno upravo
Rok za realizacijo 01.01.2024
Vpliv na subjekte Na poslovne subjekte
Strategija razvoja javne uprave 2020 7.: Učinkovita informatika, dvig uporabe e-storitev in interoperabilnost informacijskih rešitev
7.1.: Izboljšanje kakovosti življenja državljanov, tudi z izboljšanjem komuniciranja in usklajenosti z javno upravo ob pomoči digitalnih poti
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Delno realizirano 02.01.2022 - 01.01.2023  Admin  26.01.2023  Glede na načrt, da do leta 2022 na portal eUprava priklopimo 22 virov, lahko poročamo, da je plan že dosežen in je že tudi presežen. Pomembnejši dosežki leta 2022 so: - širitev uporabe eVročanja; - celovita tehnološka in grafična prenova sistema za upravljanje vsebin CMS Magnolija; - uporabnikom je na voljo nov osebni vpogled v izobraževanje; - prenovili smo javni vpogled v osebne izkaznice in vozniška dovoljenja; - na javnem vpogledu je nov vpogled v katastrske postopke; - z e-vlogami smo podprli dvoje volitve in 17 zbiranje podpisov za razpis referenduma; - naredili smo preko 50 novih storitev / e-vlog; Kljub temu, da je v letu 2022 epidemija izzvenela, se obisk portala ni bistveno zmanjšal. Tako je bilo ob koncu leta 2022 na portalu registriranih 296.954 uporabnikov, ki so v letu 2022 oddali 480.024 vlog. Prav tako se je povečalo tudi število občin, ki imajo na portalu eUprava (in SPOT) na voljo vloge za svoje občane. Takšnih občin je bilo ob koncu leta 2022 že 32, ki sprejemajo 12 vlog, seveda pa jih je nekaj tudi v postopku realizacije (tako nove občine kot nove vloge). 
Delno realizirano 02.01.2021 - 01.01.2022  Admin  19.02.2022  Glede na načrt, da do leta 2022 na portal eUprava priklopimo 22 virov, lahko poročamo, da je plan že dosežen in je že tudi presežen. Pomembnejši dosežki leta 2021 so:Celovit pregled in optimizacija portala s stališča dostopnosti, vpogled v listine, ki jih izdaja URSP (osebni in javni); prenova osebnega vpogleda v vozniška dovoljenja; objava statistike oddanih vlog na portalu OPSI in objava statistike na EU portalu (zahteva SDG), priprava vpogleda v osebne podatke v Zemljiški knjigi. Ker smo še vedno v času epidemije, je ta zaznamovala tudi leto 2021 v smislu priprave posebnih vlog za enkratne solidarnostne dodatke, vloga za pridobitev potrdila oziroma izjave o kranateni na domu, V skupnem je bilo dodanih 34 novih vlog. Statistika še vendo kaže zelo povečan obisk portala, število registirranih uporabnikov in število oddanih vlog. Tako je bilo ob koncu leta 2021 na portalu registriranih 232.880 uporabnikov, ki so v letu 2021 oddali 586.553 vlog. Prav tako se je povečalo tudi število občin, ki imajo na portalu eUprava (in SPOT) na voljo vloge za svoje občane. Takšnih občin je bilo ob koncu leta 2021 že 20,seveda pa jih je nekaj tudi v postopku realizacije. 
Delno realizirano 02.01.2020 - 01.01.2021  Admin  31.07.2021  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2020: Glede na načrt, da do leta 2022 na portal eUprava priklopimo 22 virov podatkov, je bilo na dan 31. 12. 2020 realiziranih več kot 18 priklopov, kar je v skladu s planom. Vzpostavljene so bile tri večje novosti in sicer: integracija s sistemom SI-CEV in posledično vzpostavitev eVročanja (osebno elektronsko vročanje po ZUP) v varni predal na portal eUprava, integracija s sistemov JEP za izdelavo kompleksnih obrazcev, integracija s sistemom SI-PASS2 (eIDAS) kar omogoča čezmejno poslovanje na portalu (prijava z digitalno identiteto drugih držav EU in posledično prenova vseh treh jezikovnih različic portala). Poleg tega so bile zaradi epidemije pri nekaterih obstoječih vlogah (predvsem s področja prebivališča) pripravljene tudi vloge z možnostjo oddaje brez uporabe e-identitete, vzpostavljene nove vloge za enkratne solidarnostne dodatke (npr. za otroke in študente), pripravljene pa so bile tudi posebej sprogramirane vloge za karanteno na domu in zbiranje interesa za cepljenje. Število oddanih vlog se je iz povprečno 60.000 na leto, v letu 2020 zaradi epidemije povzpelo na 315.055. Povečano število oddanih vlog se pozna tudi v višji številki registriranih uporabnikov, ki je ob koncu leta 2020 znašala 141.785. Pomemben dosežek na portalu pa je bila tudi implementacija prvih 10 vlog občin na portal eUprava (in portal SPOT, saj je to skupen projekt). Ob koncu leta 2020 je bilo priklopljenih 17 občin, kar nekaj pa jih je v postopku priklopa.  
Delno realizirano 02.01.2019 - 01.01.2020  Admin  23.04.2020  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2019: Glede na načrt, da do leta 2022 na portal eUprava priklopimo 22 virov podatkov, je bilo na dan 31. 12. 2019 realiziranih 17 priklopov, kar je v skladu s planom. V letu 2019 smo podpisali pogodbo za nadgradnjo in vzdrževanje portala do 31. 12. 2022. Med pomembnejšimi dosežki v letu 2019 je nadgrajena storitev pridobitve subvencionirane vozovnice za dijake in študente, ki jo je po novem možno v celoti urediti po elektronski poti od doma, brez obiska prodajnega mesta prevoznika. Skupaj s Komisijo za preprečevanje korupcije smo implementirali e-vlogo za poročanje Komisiji, ki bo v največji možni meri odpravila napake pri poročanju in s tem olajšala delo tako zavezancem kot Komisiji. Med vpogledi v lastne osebne podatke pa je potrebno izpostaviti vpogled v Evidenco kazenskih točk v prometu, ki jo upravlja Ministrstvo za pravosodje. Po podatkih MP se storitve posluži v povprečju 8.000 državljanov na mesec. V povezavi s tem se pričakuje zmanjšanje števila oddanih vlog za izpisek iz Evidence kazenskih točk v prometu. Med ostalimi pa je potrebno omeniti še dodan podatke o zgodovini prevoženih km pri osebnem in javnem vpogledu v podatke o vozilu, saj je ta podatek predvsem pri prodaji in nakupu rabljenega vozila zelo pomemben. Na dan 31. 12. 2019 je bilo na portalu eUprava registriranih 100.689 uporabnikov.  
Delno realizirano 02.01.2018 - 01.01.2019  Admin  13.02.2019  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: Glede na načrt, da do 2020 na portal e-Uprava priklopimo 22 virov podatkov za vpogled za državljane, je bilo na 31. 12. 2018 realizirali že 14. Od pomladi 2018 lahko uporabniki oddajajo in podpisujejo vloge ter uporabljajo storitve Moje e-Uprave tudi preko mobilnega telefona, z uporabo storitve smsPASS in e-podpisa v oblaku. Objavljeno je javno naročilo za vzdrževanje in nadgradnje portala. V 2018 so bili objavljeni vodiči po naslednjih življenjskih dogodkih: smrt, prireditve in shodi. Na dan 31. 12. 2018 je bilo na portalu e-Uprava registriranih 78.430 uporabnikov.  
Nerealizirano 02.09.2015 - 01.01.2016  Admin  13.02.2016  Ukrep se bo začel izvajati v letu 2018. 
Nerealizirano 02.05.2015 - 01.09.2015  Admin  29.12.2015