Natisni

Naloga

Vzpostavitev sistema samoocenjevanja

Ukrep / Povečanje učinkovitosti inšpekcijskih služb z razbremenitvijo zavezancev

Zgodovina statusov

26.01.2017 DR
28.09.2016 DR
02.06.2016 DR
10.02.2016 DR
16.09.2015 DR
28.05.2015 DR
26.02.2015 N
30.05.2014 N
29.05.2014 N
24.04.2014 N

Podatki o nalogi

Trenutni status DR
Realizacija zamuja 1007 dni
Naziv podcilja Vzpostavitev sistema samoocenjevanja
Odgovorni resor Ministrstvo za javno upravo
Rok za realizacijo 31.12.2020
Tip naloge
Strategija razvoja javne uprave 2020 6.: Posodobitev inšpekcijskega nadzora
6.1.: Krajši in učinkovitejši inšpekcijski postopki z vzpostavljeno informacijsko podporo
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Delno realizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  Admin  26.01.2017  Ni sprememb glede na prejšnje poročevalsko obdobje. 
Delno realizirano 01.05.2016 - 31.08.2016  Admin  28.09.2016  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Delno realizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  Admin  02.06.2016  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Delno realizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  Admin  10.02.2016  V letošnjem letu se načrtuje priprava izhodišč za sistemske spremembe na področju inšpekcijskega nadzora in priprava delovnega gradiva novele Zakona o inšpekcijskem nadzoru.  
Delno realizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  Admin  16.09.2015  Priprava izhodišč se bo začela v letu 2016. 
Delno realizirano 01.02.2015 - 30.04.2015  MJU  28.05.2015  V poročevalskem obdobju so se izvedele določene aktivnosti na ravni inšpekcijekga sveta v smeri priprave Akcijskega načrta za nadaljno izvedbo zastavljenega projekta. 
Nerealizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MF  26.02.2015  Projekt je v začetni fazi zagona.  
Nerealizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MF  30.05.2014  ni sprememb 
Nerealizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MNZ  29.05.2014  Ni spremembe od prejšnjega poročevalskega obdobja. 
Nerealizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014