Natisni

Ukrep

Izvajanje storitev Varnostno operativnega centra

Naloge

Strategija razvoja javne uprave 2020

7. Učinkovita informatika, dvig uporabe e-storitev in interoperabilnost informacijskih rešitev
7.3. Digitalizacija in optimizacija notranjega poslovanja

Dodatno pojasnilo / opombe
Kazalnik: Preverjanje izvorne kode; Izvajanje vdornih testov; Upravljanje ranljivosti; Upravljanje in odzivanje na varnostne incidente
Izhodiščne vrednosti za l. 2014: 0
Ciljne vrednosti za l. 2020: 4
Finančni viri: Sredstva EKT in integralna sredstva

Kazalnik: Analiza varnostnih incidentov; Upravljanje z informacijsko varnostjo; Upravljanje s sistemom vab
Izhodiščne vrednosti za l. 2014: 0
Ciljne vrednosti za l. 2020: 4
Finančni viri: Sredstva EKT in integralna sredstva

Zgodovina statusov

30.07.2021 R
22.04.2020 DR
12.02.2019 DR

Podatki o ukrepu

Trenutni status R
Kategorija Ostalo
Odgovorni resor MJU
Področja svetovne banke
Vpliv na subjekte Na poslovne subjekte, Na državljane, Na javni sektor
Rok za realizacijo 31.12.2020
Zadnja sprememba 30.07.2021