Natisni

Ukrep

Vzpostavitev sistema SPOT, Slovenska poslovna točka

Naloge

Strategija razvoja javne uprave 2020

3. Izboljšanje zakonodajnega okolja
3.1. Izboljšanje zakonodajnega okolja
3.1.1. Izboljšanje poslovnega okolja

Dodatno pojasnilo / opombe
Kazalnik: Delež prenovljenih točk
Izhodiščne vrednosti za l. 2014: 0
Ciljne vrednosti za l. 2020: 30 %
Finančni viri: Sredstva EU, integralna sredstva

Zgodovina statusov

22.04.2020 R
12.02.2019 DR
26.10.2017 DR
26.01.2017 DR
26.09.2016 DR
03.06.2016 DR
17.02.2016 DR
16.09.2015 N

Podatki o ukrepu

Trenutni status R
Kategorija Podporno okolje
Odgovorni resor MGTŠ
Sodelujoči MJU
Področja svetovne banke Goods market efficiency
Vpliv na subjekte Na poslovne subjekte, Na javni sektor
Rok za realizacijo 12.02.2019
Zadnja sprememba 22.04.2020
Viri Zaporedna številka v dokumentu
Akt za mala podjetja/Načela SBA Spodbujanje podjetništva / Entrepreneurship