Seznam ukrepov

Področje Naziv ukrepa Odgovorna ministrstva Status  
Ostalo Čim hitreje do akreditacij in certificiranja v skladu z eIDAS MJU R
Ostalo Uvedba uradne elektronske identitete pravnih in fizičnih oseb MJU R
Izobraževanje, kadri, mladi Poenotenje elektronske vloge prijava za vpis v visoko šolstvo s postopkom priznavanja izobraževanja za namen izobraževanja na visokošolskih zavodih v RS MVZI R
Davki Poenostavitev sistema za socialne prispevke MF R
Izobraževanje, kadri, mladi Poenostavitev na področju programa strokovnega izpopolnjevanja za prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk MNZ R
Plačilna disciplina Usklajeno izvajanje finančnih instrumentov za podporo podjetjem MGTŠ R
Podporno okolje Vzpostavitev nacionalne točke SPOT Global MGTŠ R
Ostalo Razvojne podpore za spodbujanje digitalizacije oz. e-poslovanja MGTŠ R
Ostalo Razvojne podpore Horizontalne IKT mreže v okviru SRIP Pametna mesta in skupnosti MGTŠ R
Ostalo Hitrejša aktivacija registriranih brezposelnih oseb s prioritetno obravnavo ciljnih skupin MDDSZ R
Ostalo Poenostavitev pogojev določenih v Pravilniku o minimalnih tehničnih pogojih in obsegu storitve za opravljanje gostinske dejavnosti MGTŠ R
Davki Odprava časovne omejitve za prosto odločitev zavezancev o načinu izvajanja postopka potrjevanja računov pri davčnem organu, ki je v skladu z veljavnim ZDavPR dovoljen le v prehodnem obdobju MF R
Promet Javni razpis za podelitev koncesij za izvajanje GJS javnega potniškega prometa MzI R
Promet Ureditev avtotaksi prevozov in prevozov s pomočjo novih tehnologij povezovalnega gospodarstva MzI R
Promet Vzpostavitev učinkovitega nadzora v dejavnosti cestnega prevozništva MzI R
Delovno pravo, pokojninsko pravo Poenostavitev postopkov pridobitve potrdila A1 preko portala e-VEM MDDSZ R
Odprava administrativnih ovir Uvedba objave javnih razpisov na enotnem portalu ter uvedba možnosti elektronske prijave na razpise MJU R
Podporno okolje Opredelitev definicije inovativnih zagonskih (startup) podjetij MGTŠ R
Podporno okolje Ustanavljanje manjših naložbenih skladov MF R
Razvojni zagon Aktivno privabljanje tujih zasebnih investitorjev v Slovenijo in vzpostavitev močne promocije MGTŠ R
Delovno pravo, pokojninsko pravo Poenostaviti postopke zaposlovanja tujih državljanov v startup podjetjih MGTŠ R
Podporno okolje Poenostavitev poslovanja in stabilna pravila pri poslovanju inovativnih zagonskih podjetij z državnimi organi MGTŠ R
Podporno okolje Odprava ovire za razvoj ‘fintech’ podjetij, katerim Banka Slovenije preprečuje odprtje fiduciarnega računa MF R
Odprava administrativnih ovir Olajšati sistem vodenja evidence dejavnosti obdelave za upravljavce in obdelovalce osebnih podatkov MP R
Ostalo Prenova regulacij poklicev in dejavnosti na področju odvetništva MP R