Seznam ukrepov

Področje Naziv ukrepa Odgovorna ministrstva Status  
Delovno pravo, pokojninsko pravo Finančni viri za zagonska podjetja MGTŠ R
Izobraževanje, kadri, mladi Aktivna politika zaposlovanja - Usposabljanje in izobraževanje MDDSZ R
Delovno pravo, pokojninsko pravo Ureditev sočasnega prejemanja pokojnine in opravljanja delo oziroma dejavnosti za upokojencev MDDSZ R
Davki Sprememba dohodninske lestvice MF R
Davki Plačevanje davkov in prispevkov z enim plačilnim nalogom MF R
Razvojni zagon Vavčer za prenos podjetij MGTŠ R
Delovno pravo, pokojninsko pravo Prenova sistemske ureditve področja rokodelstva MGTŠ R
Izobraževanje, kadri, mladi Poenostavitve na področju dodeljevanja in nadaljnjega prejemanja državnih štipendij MDDSZ R
Davki Sprememba Zakona o davku na motorna vozila MF R
Davki Odprava dodatnega davka na motorna vozila MF R
Zdravje, varnost Vzpostavitev informacijske rešitve za izdajo papirne listine Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela v elektronski obliki, eBOL MZ R
Ostalo Spodbujanje internacionalizacije gospodarskih družb MGTŠ R
Ostalo Sprejem programa za spodbujanje investicij MGTŠ R
Odprava administrativnih ovir Stanodajalec lahko neposredno elektronsko prijavi in odjavi začasno prebivališče posameznikov v registru stalnega prebivalstva MNZ R
Okolje, prostor Sprejem novega zakona za najem poslovnih prostorov MNVP R
Ostalo Slovenski javni elektronski arhiv (e-ARH.si) MK R
Podporno okolje Poenostavitev postopka zaprtja s .p. MGTŠ R
Ostalo Interaktivna shema priprave predpisov SVZ R
Ostalo Ureditev parafiranja in končne redakcije SVZ R
Ostalo Ugotavljanje konzumiranosti in obsoletnosti predpisov SVZ R
Ostalo Lokacijsko združevanje organov državne uprave na enem naslovu MJU R
Ostalo Vzpostavitev 12 finančnih služb za vse upravne enote MJU R
Ostalo Priprava dokumentov na podlagi določb Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih financah MF R
Ostalo Oblikovanje smernic za javno naročanje storitev čiščenja MJU R
Ostalo Dodatne funkcionalnosti informacijske rešitve Statist MJU R