Seznam ukrepov

Področje Naziv ukrepa Odgovorna ministrstva Status  
Ostalo Interaktivna shema priprave predpisov SVZ R
Ostalo Ureditev parafiranja in končne redakcije SVZ R
Ostalo Ugotavljanje konzumiranosti in obsoletnosti predpisov SVZ R
Ostalo Lokacijsko združevanje organov državne uprave na enem naslovu MJU R
Ostalo Vzpostavitev 12 finančnih služb za vse upravne enote MJU R
Ostalo Priprava dokumentov na podlagi določb Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih financah MF R
Ostalo Oblikovanje smernic za javno naročanje storitev čiščenja MJU R
Ostalo Dodatne funkcionalnosti informacijske rešitve Statist MJU R
Ostalo VideoID Notar MGTŠ R
Ostalo Priprava oz. izdelava e-gradiv na temo integritete MJU R
Ostalo Priprava in spremljanje izvajanja Programa ukrepov Vlade RS za preprečevanje korupcije za obdobje 2017 - 2019 MJU R
Ostalo Poenostavitve na področju pridobivanja potrdil o nekaznovanosti MP R
Ostalo Vzpostavitev enotne državne spletne točke kot rezultat postopnega prenosa vsebin iz predstavitvenih spletnih mest državne uprave in hkratne postopne ukinitve predstavitvenih spletnih mest MJU R
Ostalo Celovitost in preglednost informacij, vezanih na SVK MJU R
Ostalo eBDP (elektronska vloga za pridobitev biometričnega dovoljenja za delo in prebivanje) MGTŠ R
Ostalo Izvajanje storitev Varnostno operativnega centra MJU R
Okolje, prostor Poenostavitve na področju izvedbe presoj posledic vplivov na okolje MNVP R
Izobraževanje, kadri, mladi Usposabljanje javnih uslužbencev za uporabo presoje učinkov predpisov na gospodarstvo MJU R
Izobraževanje, kadri, mladi Usposabljanje javnih uslužbencev za sodelovanje javnosti pri pripravi predpisov MJU R
Odprava administrativnih ovir Izvedba evalvacij učinkov realiziranih ukrepov MJU R
Davki Poenostavitve na področju plačevanja mesečnih prispevkov MF R
Javna naročila Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (ESPD) v angleškem jeziku MJU R
Odprava administrativnih ovir Povezanost e-Dosje-a MP R
Odprava administrativnih ovir Sprememba Zakona o kmetijstvu na področju plačilnih rokov MKGP R
Odprava administrativnih ovir Sprememba Zakona o davčnem postopku na področju plačila akontacije davka in prispevkov za zavarovance MF R