Seznam ukrepov

Področje Naziv ukrepa Odgovorna ministrstva Status  
Podporno okolje Zagotoviti vodenje podatkov o poslovnih subjektih v enem registru MGTŠ DR
Zdravje, varnost Poenostavitev postopkov v zvezi z uveljavljanjem pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja MZ DR
Okolje, prostor Spremeniti podzakonske akte, ki opredeljujejo obveznosti zavezancev za plačilo okoljskih dajatev za obremenjevanje okolja MNVP DR
Izobraževanje, kadri, mladi Povečanje sodelovanja s podjetji na področju izobraževanja in znanosti MVZI DR
Delovno pravo, pokojninsko pravo Uvedba javnofinančno vzdržne pokojninske reforme. MDDSZ DR
Odprava administrativnih ovir Spremembe Zakona o igrah na srečo MF DR
Zdravje, varnost Ureditev sistema zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja MZ DR
Davki Vzpostavitev davka na nepremičnine s sprejemom novega zakona MF DR
Zdravje, varnost Ureditev področja zdravilstva MZ DR
Okolje, prostor Izvedba ukrepov za zagotavljanje dobrega stanja voda in kvalitete vode MNVP DR
Okolje, prostor Vzpostavitev programa projektov eOkolje MNVP DR
Odprava administrativnih ovir Boljša uprava: Izvajanje projekta STOP Birokraciji MJU DR
Ostalo Enotna poslovna točka (EPT): Izvedba popisov vseh vstopnih pogojev ter njihova objava na svetovnem spletu MJU DR
Ostalo Elektronske storitve za državljane (e-uprava3): nadgradnja orodij informacijske tehnologije in e-storitev kanalov za ponujanje storitev javne uprave končnim uporabnikom v smislu bolj celovitega pokrivanja potreb uporabnikov po konceptu življenjskih... MJU DR
Promet Investicije v železniško infrastrukturo MzI DR
Specializacija Center znanosti MVZI DR
Ostalo Reforma in optimizacija mreže sodišč MP DR
Ostalo Izboljšanje informatiziranosti pravosodnih organov in njihova večja transparentnost MP DR
Izobraževanje, kadri, mladi Sprejem novele Zakona o osnovni šoli MVI DR
Zdravje, varnost Poenostavitev postopkov v zvezi z razvrstitvijo zdravil in živil za posebne zdravstvene namene na liste MZ DR
Ostalo Vzpostavitev aplikacije Pametni inšpektor MGTŠ DR
Ostalo Izdelava standardiziranih popisov del MGTŠ DR
Podporno okolje Izločitev startup podjetja iz omejitve, da odkup deleža ni mogoč v primeru ko podjetje izkazuje izgubo MGTŠ DR
Podporno okolje Uvedba možnosti investiranja za inovativna zagonska (startup) podjetja v več kot 4 podjetja letno MGTŠ DR
Razvojni zagon Vzpostavitev davčnih olajšav za investitorje (pravne in fizične osebe) v zagonska podjetja MGTŠ DR