Seznam ukrepov

Področje Naziv ukrepa Odgovorna ministrstva Status  
Davki Vzpostavitev davka na nepremičnine s sprejemom novega zakona MF DR
Odprava administrativnih ovir Boljša uprava: Izvajanje projekta STOP Birokraciji MJU DR
Specializacija Center znanosti MVZI DR
Ostalo Dosledno zavračanje gradiv, neprimernih za obravnavo, in obrazložitev morebitne neusklajenosti SVZ DR
Ostalo Elektronske storitve za državljane (e-uprava3): nadgradnja orodij informacijske tehnologije in e-storitev kanalov za ponujanje storitev javne uprave končnim uporabnikom v smislu bolj celovitega pokrivanja potreb uporabnikov po konceptu življenjskih... MJU DR
Ostalo Enotna poslovna točka (EPT): Izvedba popisov vseh vstopnih pogojev ter njihova objava na svetovnem spletu MJU DR
Odprava administrativnih ovir Implementacija sistema MOPED – modularnega ogrodja za pripravo elektronskih dokumentov SVZ DR
Promet Investicije v železniško infrastrukturo MzI DR
Ostalo Izboljšanje informatiziranosti pravosodnih organov in njihova večja transparentnost MP DR
Ostalo Izdelava standardiziranih popisov del MGTŠ DR
Podporno okolje Izločitev startup podjetja iz omejitve, da odkup deleža ni mogoč v primeru ko podjetje izkazuje izgubo MGTŠ DR
Okolje, prostor Izvedba ukrepov za zagotavljanje dobrega stanja voda in kvalitete vode MNVP DR
Ostalo Konkretizacija ciljev, kazalnikov in rokov za evalvacijo predpisov GSV DR
Izobraževanje, kadri, mladi Konkurenčnejša in pametnejša Evropa s spodbujanjem inovativne in pametne gospodarske preobrazbe ter regionalne povezljivosti na področju IKT MVZI DR
Ostalo Merjenje inovacijske zrelosti na organih DU MJU DR
Ostalo Načrtno in sistematično izvajanje evalvacije predpisov GSV DR
Javna naročila Oblikovanje smernic za javno naročanje storitev zasebnega varovanja MJU DR
Izobraževanje, kadri, mladi Obvezno usposabljanje voznikov MzI DR
Zdravje, varnost Poenostavitev postopkov v zvezi z razvrstitvijo zdravil in živil za posebne zdravstvene namene na liste MZ DR
Zdravje, varnost Poenostavitev postopkov v zvezi z uveljavljanjem pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja MZ DR
Zdravje, varnost Poenotenje šifrantov laboratorijskih izvidov MZ DR
Izobraževanje, kadri, mladi Povečanje sodelovanja s podjetji na področju izobraževanja in znanosti MVZI DR
Ostalo Premišljeno normiranje – navedba razlogov in ciljev SVZ DR
Ostalo Priprava in usklajevanje podlag in spremembe v uslužbenskem sistemu MJU DR
Ostalo Program dela vlade – jasnejša opredelitev normativnega dela GSV DR