Seznam ukrepov

Področje Naziv ukrepa Odgovorna ministrstva Status  
Zdravje, varnost Vzpostavitev informacijske rešitve za izdajo papirne listine Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela v elektronski obliki, eBOL MZ R
Okolje, prostor Vzpostavitev informacijskega sistema ravnanja z odpadki z namenom poenostavitve vodenja evidenc MNVP R
Podporno okolje Vzpostavitev nacionalne točke SPOT Global MGTŠ R
Delovno pravo, pokojninsko pravo Vzpostavitev nacionalnega sistema plačanega pripravništva tudi s pomočjo evropskih strukturnih skladov MDDSZ R
Ostalo Vzpostavitev organizacijske strukture za krovni nadzor, usklajevanje in usmerjanje strateških projektov vlade MJU R
Podporno okolje Vzpostavitev portala odprtih podatkov Slovenije MJU R
Podporno okolje Vzpostavitev Poslovnega SOS-a za poslovne subjekte - REŠI TEŽAVO Z DRŽAVO! MJU R
Javna naročila Vzpostavitev sistema e-javno naročanje (e-JN) MJU R
Ostalo Vzpostavitev sistema podatkovnega skladišča in poslovne analitike na MJU, kasneje kot horizontalna storitev na DRO za organe državne uprave MJU R
Podporno okolje Vzpostavitev sistema SPOT, Slovenska poslovna točka MGTŠ R
Ostalo Vzpostavitev sistema za podporo upravljanju na prvem in deloma drugem nivoju MJU R
Davki Vzpostavitev slovenske digitalne koalicije MJU R
Ostalo Vzpostavitev smernic za koriščenje olajšav R&R MF R
Promet Vzpostavitev učinkovitega nadzora v dejavnosti cestnega prevozništva MzI R
Okolje, prostor Vzpostavitev zbirke upravnih aktov na področju graditve MNVP R
Okolje, prostor Vzpostavitev, redno nadgrajevanje ter dopolnjevanje in javna objava vodarskih evidenc MNVP R
Odprava administrativnih ovir Vzpostaviti internetne dražbe na sodiščih MP R
Razvojni zagon Vzpostaviti ustrezno vodenje državnih podjetij (v pomenu imenovanja članov organov vodenja in nadzora) MF R
Siva ekonomija Za nadzor nad obsegom sive ekonomije se periodično preverijo ponudbe letalskih storitev na spletnih straneh, družabnih omrežjih in v tiskanih medijih in jih primerjajo z uradnimi evidencami izdanih dovoljenj za opravljanje letalskih dejavnosti (npr. ... MzI R
Razvojni zagon Začetek resne privatizacije MF R
Razvojni zagon Zagotavljanje mentoriranja in svetovanja preko vavčerjev (enostavne pomoči manjših vrednosti) MGTŠ R
Razvojni zagon Zagotavljanje pravilne uporabe načela vzajemnega priznavanja MGTŠ R
Okolje, prostor Zagotavljanje spodbud za ekološko učinkovita podjetja in proizvode MNVP R
Ostalo Zagotovitev bolj usklajenega in ciljnega pridobivanja in razvoja znanja in inovacij ter prenosa v kmetijsko prakso s prenovo organiziranosti javnih služb v kmetijstvu MKGP R
Razvojni zagon Zagotovitev poštene sestave odborov za standardizacijo MGTŠ R