Seznam ukrepov

Področje Naziv ukrepa Odgovorna ministrstva Status  
Siva ekonomija Doslednejše evidentiranje podatkov o nočitvah gostov ter poenostavitev in vzpostavitev enotne vstopne točke za poročanje o nočitvah gostov MGTŠ R
Sociala Državljane (upokojence) razbremeniti pri vsakoletnem ponovnem vlaganju zahtevkov za dodeljevanje varstvenega dodatka, pri čemer jim ne bi bilo potrebno dva krat na leto ponovno vlagati celotne dokumentacije. MDDSZ R
Sociala Državljane razbremeniti pri vsakoletnem ponovnem vlaganju zahtevkov za dodeljevanje pravic, kot je recimo pravica do otroškega dodatka z avtomatsko izdajo odločbe MDDSZ R
Internacionalizacija Dvig mednarodne kakovosti slovenskih univerz MVZI R
Davki Dvig praga obdavčitve z normiranimi odhodki vsaj do 100.000 EUR MF R
Ostalo eBDP (elektronska vloga za pridobitev biometričnega dovoljenja za delo in prebivanje) MGTŠ R
Promet Elektronifikacija postopka izdaje licenc MzI R
Ostalo Elektronsko poslovanje z državnimi tožilstvi MNZ R
Razvojni zagon Energetsko prestrukturiranje gospodarstva MzI R
Razvojni zagon Enostaven dostop do finančnih virov preko Slovenskega podjetniškega sklada MGTŠ R
Razvojni zagon Financiranje vrzeli od 100.000 EUR do 1 mio EUR MGTŠ R
Delovno pravo, pokojninsko pravo Finančni viri za zagonska podjetja MGTŠ R
Razvojni zagon Hitra sanacija bank in ukrepi za odpravo kapitalskega krča v podjetjih MF R
Ostalo Hitrejša aktivacija registriranih brezposelnih oseb s prioritetno obravnavo ciljnih skupin MDDSZ R
Odprava administrativnih ovir Imenovanje gospodarskega ombudsmana v kabinetu predsednice vlade in posebne medresorske komisije za hitro razreševanje kratkih stikov med podjetji in državno birokracijo. MGTŠ R
Sociala Informacijska podpora prošnji za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo MDDSZ R
Sociala Informacijska podpora prošnji za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo. Prošnjo za sprejem in premestitev v institucionalno varstvo vloži uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik na obrazcu. MDDSZ R
Sociala Informacijska podpora vodenju evidenc o socialnovarstvenih storitvah MDDSZ R
Ostalo Interaktivna shema priprave predpisov SVZ R
Ostalo Interoperabilnostni skupni gradniki in funkcionalnosti: vzdrževanje obstoječih gradnikov za elektronske podatkovne poizvedbe, prilagoditev obstoječih gradnikov za optimalno funkcioniranje v DRO in izgradnja novih gradnikov MJU R
Izobraževanje, kadri, mladi Izboljšanje kariernih orientacij mladih MVZI R
Okolje, prostor Izboljšanje usposobljenosti zaposlenih za poznavanje in uporabo koncepta krožnega gospodarstva na ključnih resorjih: MGRT, MOP, MIZŠ, SVRK, MF MNVP R
Razvojni zagon Izboljšati nacionalni inovacijski sistem MGTŠ R
Javna naročila Izboljšave informacijskega sistema ISARR MKRR R
Odprava administrativnih ovir Izdajanje certifikatov z evropsko ravnjo znanja tujega jezika MVZI R