Seznam ukrepov

Področje Naziv ukrepa Odgovorna ministrstva Status  
Ostalo Spodbujanje vlaganj v avdiovizualno produkcijo na način refundacije oz. denarnih povračil za tuje produkcije, ki se bodo izvajale na ozemlju RS in ki bodo izkazale porabo na ozemlju RS MK R
Ostalo Vzpostavitev smernic za koriščenje olajšav R&R MF R
Ostalo Sprejem ključne digitalne zakonodaje MJU R
Ostalo Čim hitreje do akreditacij in certificiranja v skladu z eIDAS MJU R
Ostalo Spodbujanje ustanavljanja start up podjetij MGTŠ R
Ostalo Informacijska avtocesta za gospodarstvo - širokopasovna povezava do vseh gospodarskih subjektov MJU R
Ostalo Razvojne podpore za spodbujanje digitalizacije oz. e-poslovanja MGTŠ R
Ostalo Hitrejša aktivacija registriranih brezposelnih oseb s prioritetno obravnavo ciljnih skupin MDDSZ R
Ostalo Razvojne podpore Horizontalne IKT mreže v okviru SRIP Pametna mesta in skupnosti MGTŠ R
Ostalo Poenostavitev pogojev določenih v Pravilniku o minimalnih tehničnih pogojih in obsegu storitve za opravljanje gostinske dejavnosti MGTŠ R
Ostalo Uvedba uradne elektronske identitete pravnih in fizičnih oseb MJU R
Ostalo Prenova regulacij poklicev in dejavnosti na področju odvetništva MP R
Ostalo Spodbujanje internacionalizacije gospodarskih družb MGTŠ R
Ostalo Sprejem programa za spodbujanje investicij MGTŠ R
Ostalo Slovenski javni elektronski arhiv (e-ARH.si) MK R
Ostalo Interaktivna shema priprave predpisov SVZ R
Ostalo Ugotavljanje konzumiranosti in obsoletnosti predpisov SVZ R
Ostalo Ureditev parafiranja in končne redakcije SVZ R
Ostalo Lokacijsko združevanje organov državne uprave na enem naslovu MJU R
Ostalo Vzpostavitev 12 finančnih služb za vse upravne enote MJU R
Ostalo Priprava dokumentov na podlagi določb Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih financah MF R
Ostalo Oblikovanje smernic za javno naročanje storitev čiščenja MJU R
Ostalo Dodatne funkcionalnosti informacijske rešitve Statist MJU R
Ostalo VideoID Notar MGTŠ R
Ostalo Priprava oz. izdelava e-gradiv na temo integritete MJU R