Seznam ukrepov

Področje Naziv ukrepa Odgovorna ministrstva Status  
Javna naročila Prenova sistema javnega naročanja MJU R
Javna naročila Poenostavitev postopkov za črpanje evropskih sredstev MKRR R
Javna naročila Izboljšave informacijskega sistema ISARR MKRR R
Javna naročila Poenostavitev postopka za likvidnostno zadolžitev pri EU projektih, ki se ne vrnejo znotraj tekočega leta. Likvidnostna sredstva zadolžitev za izvedbo EU projekta se mora po sedanjem sistemu do konca leta vrniti in pred tem zadolžiti za likvidnostni... MKRR R
Javna naročila Priprava dokumentacije za izvedbo javnega naročila male vrednosti za pripravo investicijske dokumentacije za projekt kompetenčni model MJU R
Javna naročila Priprava javnega naročila za projekt kompetenčni model, izbor zunanjega izvajalca in podpis pogodbe MJU R
Javna naročila Izvajanje skupnega javnega naročanja (vključno z zdravstvom) MJU R
Javna naročila Sprememba javnonaročniške zakonodaje MJU R
Javna naročila Prenova sistema pravnega varstva v javnem naročanju in priprava izhodišč za ureditev sistema MJU R
Javna naročila Izobraževanje na področju javnonaročniške zakonodaje in usmeritve za izvajanje javnonaročniške zakonodaje MJU R
Javna naročila Dodajanje novih funkcionalnosti, ki bodo pripomogle k še večji transparentnosti javnega naročanja MJU R
Javna naročila Prenova obrazcev na portalu javnih naročil MJU R
Javna naročila Prenovljen portal javnih naročil MJU R
Javna naročila Nadgradnja portala za javno naročanje, tako da bodo naročniki obvezno objavljali pogodbe iz javnih naročil, koncesij in javno-zasebnih partnerstev MJU R
Javna naročila Prenova ureditve zelenega javnega naročanja MJU R
Javna naročila Skupno javno naročanje zdravil, medicinskih pripomočkov in opreme MZ R
Davki Zahteva za omejitev prenosa podjetja zasebnika le med družinskimi člani ter zahteva, da se mora pogodba o prenosu podjetja na pravnega naslednika skleniti v notarski obliki. MGTŠ R
Davki Poenostavitev pravil računovodenja in ugotavljanja davčne osnove za mikro in mala podjetja MGTŠ R
Davki Poenostavitev obrazcev in postopkov pri poslovanju z FURS MF R
Davki Prenova sistema pavšalne obdavčitve in zmanjšanje administrativnih bremen za samostojne podjetnike in mikro podjetja MF R
Davki Dvig praga obdavčitve z normiranimi odhodki vsaj do 100.000 EUR MF R
Davki Neenakopraven položaj d.n.o. in d.o.o. MF R
Davki Obdavčitev osebnih družb MF R
Davki Izvedba prehoda javnega sektorja, povezane s prehodom v zeleno gospodarstvo MNVP R
Davki Ohranitev davčnih olajšav na dosedanji vrednosti s ciljem zvišanja olajšav za investicije in razvoj ter prevetritev dosedanjih neučinkovitih olajšav MF R