Seznam ukrepov

Področje Naziv ukrepa Odgovorna ministrstva Status  
Davki Znižanje stroškov davčne izvršbe MF R
Davki Vzpostavitev slovenske digitalne koalicije MJU R
Davki Poenostavitev sistema za socialne prispevke MF R
Davki Zmanjšati odliv stokovnjakov v tujino MF R
Davki Učinkovito privabljanje in uporaba znanja iz tujine za razvoj Slovenije MF R
Davki Odprava časovne omejitve za prosto odločitev zavezancev o načinu izvajanja postopka potrjevanja računov pri davčnem organu, ki je v skladu z veljavnim ZDavPR dovoljen le v prehodnem obdobju MF R
Davki Sprememba dohodninske lestvice MF R
Davki Plačevanje davkov in prispevkov z enim plačilnim nalogom MF R
Davki Sprememba Zakona o davku na motorna vozila MF R
Davki Odprava dodatnega davka na motorna vozila MF R
Davki Poenostavitve na področju plačevanja mesečnih prispevkov MF R
Delovno pravo, pokojninsko pravo Poenostavitev postopka prijave v obvezna socialna zavarovanja (e-prijave), obvezno za vse poslovne subjekte MDDSZ R
Delovno pravo, pokojninsko pravo Sprememba v sistemu subvencioniranja študentske prehrane. MDDSZ R
Delovno pravo, pokojninsko pravo Zagotovitev spletnega orodja, ki bo brezplačno na voljo zlasti delodajalcem, ki zaposlujejo majhno število delavcev, da sami ocenijo tveganja v svojih organizacijah MDDSZ R
Delovno pravo, pokojninsko pravo Delovni spori naj se rešujejo tudi izvensodno, zlasti z arbitražo in mediacijo. MP R
Delovno pravo, pokojninsko pravo Poenostavitev prijav s področja varnosti in zdravja pri delu. MDDSZ R
Delovno pravo, pokojninsko pravo Zagotovitev pravnih podlag za vzpostavitev neposrednega dostopa inšpektorata za delo do podatkov iz nekaterih uradnih evidenc drugih nadzornih organov, ki jih potrebuje pri svojem delu MDDSZ R
Delovno pravo, pokojninsko pravo Vzpostavitev nacionalnega sistema plačanega pripravništva tudi s pomočjo evropskih strukturnih skladov MDDSZ R
Delovno pravo, pokojninsko pravo Sprememba definicije minimalne plače v dialogu s socialnimi partnerji MDDSZ R
Delovno pravo, pokojninsko pravo Povečanje sredstev za programe aktivne politike zaposlovanja in njihova priprava skupaj s socialnimi partnerji MDDSZ R
Delovno pravo, pokojninsko pravo Socialna varnost za vse kategorije zavarovancev MDDSZ R
Delovno pravo, pokojninsko pravo Ureditev obveznosti RS do Sklada obrtnikov in podjetnikov. MDDSZ R
Delovno pravo, pokojninsko pravo Zaposlovanje in ukrepi aktivne politike zaposlovanja MDDSZ R
Delovno pravo, pokojninsko pravo Poenostavitev postopkov pridobitve potrdila A1 preko portala e-VEM MDDSZ R
Delovno pravo, pokojninsko pravo Poenostaviti postopke zaposlovanja tujih državljanov v startup podjetjih MGTŠ R