Seznam ukrepov

Področje Naziv ukrepa Odgovorna ministrstva Status  
Odprava administrativnih ovir Poenostavitev izdelave osebnega dokumenta na Upravnih enotah MJU DR
Delovno pravo, pokojninsko pravo Ureditev vročanja odpovedi pogodbe o zaposlitvi MDDSZ N
Delovno pravo, pokojninsko pravo Sprememba opredelitve odpovednega roka pri poskusnem delu v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) MDDSZ N
Delovno pravo, pokojninsko pravo Ureditev poklicnih bolezni v povezavi s celovito prenovo zdravstvenega sistema MZ DR
Delovno pravo, pokojninsko pravo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih glede izvršite disciplinske sankcije in dodatka na delo na praznike MDDSZ DR
Ostalo Uvedba skrbnikov predpisa MJU DR
Ostalo Standardizacija gradiv GSV DR
Ostalo Okrepitev procesa posvetovanja z zainteresiranimi stranmi GSV DR
Ostalo Priprava ustreznih metodologij za opravljanje kakovostnih predhodnih presoj posledic in evalvacij predpisov MJU DR
Ostalo Okrepitev predhodnega medresorskega usklajevanja MJU DR
Ostalo Naprednejša informacijska povezanost vlade in državnega zbora GSV N
Ostalo Vzpostavitev sistema za zbiranje pripomb glede izvajanja zakonodaje v okviru spletne strani PIS SVZ DR
Ostalo Vzpostavitev sistema usposabljanja MJU DR
Ostalo Določitev programov usposabljanja MJU DR
Ostalo Pregled ustreznosti izbranih politik, programov in podprogramov vključno s cilji in kazalniki in predlog potrebnih sprememb MF DR
Izobraževanje, kadri, mladi Priprava e-gradiv in e-usposabljanj MJU DR
Ostalo Usposabljanja v javnem sektorju s področja odprtih podatkov MJU DR
Ostalo Vzpostavitev sistema periodičnega preizkušanja uporabniške izkušnje državnega spleta v okviru enotne uredniške politike MJU DR
Ostalo Vzpostavitev oblačnih storitev za širši javni sektor MJU DR
Ostalo Vzpostavitev Razvojno inovativnega oblaka (RIO) MJU DR
Izobraževanje, kadri, mladi Pilotno usposabljanje javnih uslužbencev (pripravljavcev zakonov) z vidika izvajanja ex-post in ex-ante evalvacij MJU DR
Izobraževanje, kadri, mladi Usposabljanje izvajalcev in izpraševalcev na strokovnih izpitih MJU DR
Odprava administrativnih ovir Informacijska podpora za vpogled v evidenco kazenskih točk (EKT) MP DR
Javna naročila Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (ESPD) v angleškem jeziku MJU DR