Seznam ukrepov

Področje Naziv ukrepa Odgovorna ministrstva Status  
Podporno okolje Vzpostavitev informacijskega sistema za upravljanje in razvoj zaposlenih MJU DR
Podporno okolje Vzpostavitev enotnega sistema urednikovanja spletnih mest državne uprave MDP DR
Podporno okolje Ustanovitev ali dokapitalizacija podjetja brez fizične prisotni investitorja MGTŠ DR
Siva ekonomija Povečanje učinkovitosti inšpekcijskih služb z razbremenitvijo zavezancev MJU DR
Plačilna disciplina Regulatorna ureditev področja virtualnih valut MF DR
Javna naročila Večja informatizacija postopkov oddaje javnih naročil MJU DR
Javna naročila Oblikovanje smernic za javno naročanje storitev zasebnega varovanja MJU DR
Davki Upravljanje s podatki: vzpostavljen učinkovit sistem upravljanja s podatki MJU DR
Davki Vzpostavitev sistema centraliziranega upravljanja z nepremičninami v lasti RS MJU DR
Delovno pravo, pokojninsko pravo Prenovi naj se register delovnih mest, ki so vključena v sistem poklicnega zavarovanja, in se s tem zmanjša stroškovna obremenitev delodajalca. MDDSZ DR
Delovno pravo, pokojninsko pravo Poenostaviti področje usposabljanja za prvo pomoč za samostojne podjetnike posameznike – samozaposlene oziroma mikro poslovne subjekte MDDSZ N
Delovno pravo, pokojninsko pravo Sprejeti podzakonski akt o metodologiji za vodenje evidenc na področju dela pri delodajalcih MDDSZ DR
Delovno pravo, pokojninsko pravo Ureditev vročanja odpovedi pogodbe o zaposlitvi MDDSZ N
Delovno pravo, pokojninsko pravo Sprememba opredelitve odpovednega roka pri poskusnem delu v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) MDDSZ N
Delovno pravo, pokojninsko pravo Ureditev poklicnih bolezni v povezavi s celovito prenovo zdravstvenega sistema MZ DR
Delovno pravo, pokojninsko pravo Sprememba Zakona o delovnih razmerjih MDDSZ DR
Delovno pravo, pokojninsko pravo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih glede izvršite disciplinske sankcije in dodatka na delo na praznike MDDSZ DR
Odprava administrativnih ovir Spremembe Zakona o igrah na srečo MF DR
Odprava administrativnih ovir Poenostavitev izdelave osebnega dokumenta na Upravnih enotah MJU DR
Odprava administrativnih ovir Implementacija sistema MOPED – modularnega ogrodja za pripravo elektronskih dokumentov SVZ DR
Odprava administrativnih ovir Informacijska podpora za vpogled v evidenco kazenskih točk (EKT) MP DR
Zdravje, varnost Ureditev področja zdravstvenih delavcev MZ DR
Zdravje, varnost Poenotenje šifrantov laboratorijskih izvidov MZ DR
Okolje, prostor Sprememba predpisov s področja ravnanja z odpadki MOPE DR
Okolje, prostor Vzpostavitev učinkovitega sistema ravnanja z odpadno embalažo MOPE DR