Seznam ukrepov

Področje Naziv ukrepa Odgovorna ministrstva Status  
Podporno okolje Prenova regulacij poklicev in dejavnosti MGTŠ R
Podporno okolje Vzpostavitev Poslovnega SOS-a za poslovne subjekte - REŠI TEŽAVO Z DRŽAVO! MJU R
Podporno okolje Razvoj "Poslovnega portala za domače in tuje poslovne subjekte e-VEM in EUGO" - informacije in postopki za vstop na trg in poslovanje z državo in vzdrževanje sistema e-VEM. MJU R
Podporno okolje Vzpostavitev enotnega postopka za pridobitev dovoljenja za prebivanje in delo tujcev preko enotne točke za izdajo MJU R
Podporno okolje Modernizacija elektronske podpore pripravi predpisom in merjenje njihovih učinkov na gospodarstvo (MSP test) MJU R
Podporno okolje Določiti naloge agencije SPIRIT, ki bo skrbela tudi za uresničevanje politike tehnološkega razvoja MGTŠ R
Podporno okolje Vključitev obrtno-podjetniškega zborničnega sistema med pomembne institucije podpornega podjetniškega okolja MGTŠ R
Podporno okolje Zagotoviti visoko raven zaščite potrošnikov in odpraviti nekatera nesorazmerna bremena za gospodarske subjekte MGTŠ R
Podporno okolje Vzpostavitev sistema SPOT, Slovenska poslovna točka MGTŠ R
Podporno okolje Vzpostavitev enotne vstopne točke za zagotavljanje informacij na področju izvajanju evropske kohezijske politike, evropskega teritorialnega sodelovanja in mednarodnih finančnih mehanizmov MKRR R
Podporno okolje Vzpostavitev portala odprtih podatkov Slovenije MJU R
Podporno okolje Širitev uporabnosti orodij za izvajanje presoje učinkov predpisov na gospodarstvo za širšo javnost MJU R
Podporno okolje Vzpostavitev nacionalne točke SPOT Global MGTŠ R
Podporno okolje Opredelitev definicije inovativnih zagonskih (startup) podjetij MGTŠ R
Podporno okolje Ustanavljanje manjših naložbenih skladov MF R
Podporno okolje Poenostavitev poslovanja in stabilna pravila pri poslovanju inovativnih zagonskih podjetij z državnimi organi MGTŠ R
Podporno okolje Odprava ovire za razvoj ‘fintech’ podjetij, katerim Banka Slovenije preprečuje odprtje fiduciarnega računa MF R
Podporno okolje Poenostavitev postopka zaprtja s .p. MGTŠ R
Siva ekonomija Vpeljava učinkovitega sistema boja proti delu na črno MF R
Siva ekonomija Zmanjšanje obsega dela in zaposlovanja na črno in učinkovitejši nadzor nad kršitvami zakona, proučitev možnosti za uresničitev pripomb in predlogov nadzornih organov iz poročila vladne komisije za odkrivanje in preprečevanje dela in zaposlovanja... MDDSZ R
Siva ekonomija Povečanje deleža prijave pridelka vina in povečanje obsega nadzora nad prijavo. MKGP R
Siva ekonomija Preprečitev dajanja na trg nezakonito pridobljenega lesa in proizvodov iz takega lesa MKGP R
Siva ekonomija Opredeliti enotni postopek za registracijo vseh nosilcev dejavnosti, ki so povezane z proizvodnjo, predelavo in distribucijo živil. MKGP R
Siva ekonomija Urediti področje dopolnilnih dejavnosti v smislu jasnejše razmejitve gostinske dejavnosti in turizma na kmetiji. MKGP R
Siva ekonomija Doslednejše evidentiranje podatkov o nočitvah gostov ter poenostavitev in vzpostavitev enotne vstopne točke za poročanje o nočitvah gostov MGTŠ R